Skip to content
Flying Animal

Dynamo Learning Resources

🕒 Published at:

Giới thiệu

Bài viết hôm nay tổng hợp các mã nguồn để những ai đang có ý định học dynamo sẽ tiếp cận một cách hoàn hảo nhất, nếu ngày xưa mình học cũng có người chia sẻ như này thì hay biết mấy.

Thông tin được cập nhật mỗi ngày tại Dynamo Key Learning, vì vậy bạn nên theo dõi liên kết này để đảm bảo dữ liệu cập nhật mới nhất.

Nhìn chung, Dynamo thường được sử dụng trong Dynamo Revit, đây là một kết quả thăm dò thú vị gần đây mà mình kiểm tra sơ bộ trên trend Google.Singapore và Hong Kong là nơi chiếm ưu thế hơn hẳn về số lượng người tìm kiếm tại quốc gia này.

Nội dung

Các ghi chú hướng dẫn được bao gồm chi tiết ở các nội dung sau đây :

 • Dynamo Info / News: Tập trung ghi chú các nội dung trang chủ và các trang chính thức, các tin tức hoặc các bản cập nhật mới nhất.
 • Dynamo Learning: Tập trung hỗ trợ chia sẻ các liên kết uy tín học thuật, có thể bao gồm các tài liệu đính kèm bên trong này.
 • Dynamo Package: Nơi chú thích chia sẻ đường dẫn các gói hỗ trợ và các gõi hữu ích.
 • Dynamo Extension: Nơi hỗ trợ người dùng mở rộng các scripts của mình lên thanh công cụ.
 • Design Script & Developer: Nơi giúp bạn các vấn đề về phát triển mã nguồn, tự tạo hoặc tùy chỉnh mã mới, phát hành package hoặc tham gia vào phát triển cùng các mã nguồn mở.
 • Dynamo Open Source: Nơi chia sẻ các mã nguồn mở của dynamo.
 • Dynamo Python: Nơi hướng dẫn viết scripts mở rộng với ngôn ngữ python, đa số là các mã nguồn mở được đóng góp bởi các tác giả tự nguyện hoặc các bài nói trên diễn đàn.
 • Dynamo Generative Design: Chia sẻ các liên kết với thiết kế đa phương án.
 • Dynamo Machine Learning: Nơi chia sẻ các mã nguồn dynamo liên quan đến machine learning.
 • Dynamo YouTuber: Nơi chia sẻ các cá nhân đang sử dụng dynamo và chia sẻ học thuật đến mọi người thông qua kênh Youtube.
 • Dynamo Page Related: Thường là các trang chi chú chia sẻ các trick, mẹo, thậm chí là các tính năng mới cập nhật.
 • Dynamo Authors Can Support: Tập trung ghi chú các tác giả có thể giúp ích bạn, rồi bạn sẽ gặp lại họ ở đâu đó trong một ngày không xa.
 • Dynamo Meeting: Các buổi họp, các sự kiện thường niên được tổ chức trên các trang ghi chú.
 • Dynamo Chat: Nơi trao đổi, hỗ trợ các vấn đề về lỗi, ý tường,... trong quá trình sử dụng Dynamo.

Xem trước

Các nội dung tổng thể liên quan.

Tiến trình cơ bản để bạn đạt được mục tiêu

Những mã nguồn mở giúp bạn nghiên cứu chuyên sâu hoặc tham khảo.Lưu ý không phải mã nguồn nào trên github đều là mã nguồn mở.

Ngoài ra còn có rất nhiều ghi chú về kênh youtube để giúp bạn sẵn sàng lao vào học hỏi từ những người bạn đang làm việc và chia sẻ đam mê với Dynamo trên toàn thế giới.

Liên kết truy cập

Dynamo Key Learning