Mở đầu

Xin chào tất cả mọi người.Nếu ai đã từng dùng qua Dynamo chắc sẽ hỏi ủa tại sao lại không có cái node nào mặc định trong Dynamo chuyển đổi sang in hoa chữ cái đầu tiên hết vậy?Trong khi đó thì việc bỏ in hoa và in hoa toàn bộ string lại có.Điều này mình cũng thấy lạ.

Và cuối cùng mình đã đăng một vấn đề và thêm code bổ sung vào phần Core Dynamo trong bao năm qua.Ban đầu thì mình cứ nghĩ là Team Dynamo chơi quả khăm người dùng, nhưng không phải vậy.Có lẽ họ đã quên thật rồi.

Thôi lỡ làm làm cho sịn phải không các bác.Mình cũng viết rồi trong gói DynaMEP của mình với 2 node là String.ToTitleString.ChangeCase.Các bác có thể xem hình mô tả bên dưới.

ChangeCaseTitle

Tự làm cho mình

Nói đi cũng phải nói lại, thực ra mình trông chờ node này được tích hợp vào Core bản Dynamo 2.5 gần đây trên DynamoRevit 2021 cơ nhưng mà lại không kịp và hồi về các bản sau nữa.Thôi thì các bác cũng tự viết cho mình cũng được .

Mã CSharp :

using System.Globalization;
public static string ToTitle(string str)
    {
      TextInfo title = CultureInfo.CurrentCulture.TextInfo;
      return title.ToTitleCase(str);
    }

Mã Python :

str = IN[0]
OUT = str.title()

Mở rộng

Vấn đề này sẽ được tích hợp vào các bản sắp tới nhé các bác.Cụ thể là các bản Dynamo Core 2.7 hoặc cao hơn. ChangeCaseTitle Github

Tổng kết

Hy vọng bài viết được viết có thể giúp bổ sung hoặc thêm thông tin cho các bác.Nếu thấy hữu ích đừng quên quyên góp những người nghèo hoặc không nơi chốn, họ đang đâu đó xung quanh chúng ta và thiếu thốn thực sự.Nếu gặp hãy giúp đỡ họ nhé.Cám ơn các đã ghé thăm blog và đọc bài viết của mình.

Tham khảo :

dynamobim