Mở đầu

Xin chào các bác lại là mình đây.Hôm nay là một ngày nghỉ đẹp trời nên mình viết ra bài này để giới thiệu anh em snoop thông tin trong Civil3D đây.Đây là một công cụ khá hữu ích để tra cứu thuộc tính đối tượng phục vụ công việc viết tool nhanh và chính xác hơn.

Giao diện

SnoopCivil3D Autocad

Cách sử dụng

1.Tải về tại : SnoopAutocad_Civi3D

SnoopCivil3D Autocad02

2.Sao chép thư mục SnoopAutoCADCSharp.bundle vào đường dẫn : C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins

SnoopCivil3D Autocad05

3.Mở Civil3D và sử dụng command SNOOPAUTOCAD

SnoopCivil3D Autocad01

Mở rộng

Cảm ơn Anh Hoàng Thanh Long đã viết lại giao diện WPF đẹp mắt này.Có thể cộng tác chung với tác giả tại Đây.

Có một dự án khá cũ kĩ nếu bạn đang dùng các phiên bản cũ từ 2016 : Tại đây

Tham khảo