Mở đầu

Bạn đã bao giờ khai báo đi khai báo lại một thư viện nhàm chán chưa, nếu bạn là dân code thì chắc chắc điều đó sẽ đến với bạn không sớm thì muộn thôi.Thường thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến việc tạo thư viện để tận dụng lại.

Nhưng thật sự điều đó chỉ có ý nghĩa khi chúng thực hiện một hành động thực thi, nhiệm vụ cụ thể nào đó.

Vậy đối với những thứ khác dài dòng mà muốn gõ nhanh thì làm sao.Nhiều người nghĩ ngay đến công cụ Unikey với tính năng bảng gõ tắt thần thánh.Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu một Tip nhỏ trong Visual Studio cho mọi người.Đó chính là Snippet.

Snippet là gì ?

Rất đơn giản, đó chỉ là một tính năng gõ tắt mà bạn thường thấy ở các Extention như Resharper mà thôi. Ví dụ : Tôi có một đoạn Anh yêu em nhiều lắm, em đã ăn cơm chưa? thay vì gõ toàn bộ thì cần gõ tắt chữ aa là ra .

Thực ra nó rất quan trọng vì trong lập trình đôi khi chỉ là mấy cái chỗ tép riu mà cứ gõ đi gõ lại quài mà lại không nhanh được là bao, đôi khi còn sai lên sai xuống thậm chí không nhớ khai báo như nào nữa.Thời gian đó để làm những việc có ý nghĩa hơn chứ.

Tạo ra Snippet như thế nào ?

Bài này mình ví dụ tạo mẫu gõ nhanh cho đoạn code như sau :

UIApplication uiapp = commandData.Application;
UIDocument uidoc = uiapp.ActiveUIDocument;
Application app = uiapp.Application;
Document doc = uidoc.Document; 

Đầu tiên tạo ra một tệp txt và lưu lại cái đuôi tệp là .snippet

Snipet0

Tiếp đến là Edit lại tệp đó và dán mớ xml lộn xộn này vào.Tương tự như việc dùng cho các đoạn ví dụ khác.Ở đây mình chú ý các điểm sau:

  • Thẻ Code chứa doạn code mà bạn muốn nó bắn ra.
  • Thẻ Shortcut là lệnh tắt gọi để thực thi đoạn code được bắn ra.
  • Thẻ Title là tiêu đề của Snipet
  • Còn lại mấy cái râu ria khác cũng không quan trọng lắm.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CodeSnippets xmlns="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet">
<CodeSnippet Format="1.0.0">
<Header>
<Title>docx</Title>
<Shortcut>docx</Shortcut>
<Description>Code snippet for contructor document</Description>
<Author>Chuong.Ho</Author>
<SnippetTypes>
<SnippetType>Expansion</SnippetType>
<SnippetType>SurroundsWith</SnippetType>
</SnippetTypes>
</Header>
<Snippet>
<Declarations>
<Literal>
<ID>index</ID>
<Default>i</Default>
<ToolTip>Index</ToolTip>
</Literal>
<Literal>
<ID>max</ID>
<Default>length</Default>
<ToolTip>Max length</ToolTip>
</Literal>
</Declarations>
<Code Language="CSharp">
<![CDATA[UIApplication uiapp = commandData.Application;
UIDocument uidoc = uiapp.ActiveUIDocument;
Application app = uiapp.Application;
Document doc = uidoc.Document;]]>
</Code>
</Snippet>
</CodeSnippet>
</CodeSnippets>
view raw docx.snippet hosted with ❤ by GitHub

Đến phần gay cấn nhất là import tệp đó vào đây.Cũng đơn giản thôi.Vào phần Code Snippets Manager

Snipet1

Lựa chọn My Code Snippet và import tệp vừa mới tạo với đuôi mở rộng .snippet vừa mới tạo xong bên trên vào.sau khi xong nhấn ok cái bụp để hoàn tất.

Snipet2

Kết quả

Khởi động lại chương trình Visual Studio rồi hưởng thụ thành quả thôi.Nhớ gõ lệnh rồi nhấn tab để code bay ra nhé.

Tổng kết

Với thủ thuật nhỏ này hy vọng sẽ giúp ích cho bạn nào đang cảm thấy sự cô đơn nhàm chán đi đôi với việc lười biến.Cuối cùng cám ơn các bạn đã ghé qua đây và đọc bài viết.

Tham khảo

Microsoft