Tóm Tắt

Công cụ cho phép tra cứu data nhanh chóng để làm việc với RevitAPI

Hình ảnh xem trước :

RevitLookUpTools 0

Tải Xuống :

Github: https://github.com/jeremytammik/RevitLookup
Build : https://lookupbuilds.com/index.html?prefix=releases/

Ngoải link chính thống trên thì tác giả Luiz Henrique Cassettari còn đưa lên bộ cài đặt đầy đủ các phiên bản tại RevitLookup.Installation

Mở Rộng

Một dự án giúp ta cải thiện nhiều vấn đề hơn với tra cứu object và sao chép chỉnh sửa đối tượng snoop, đây là dự án được viết bằng VB, mình cũng có thêm vào một chút thông tin để bạn có thể build thử để sử dụng

RevitLookUpTools 3

Tính năng bổ sung

RevitLookUpTools 2

Tải xuống : https://github.com/chuongmep/RevitDeveloperTools

Iph

Nếu bạn là một người yêu thích python, đây có lẽ là extention phù hợp với bạn giúp tra cứu object thông tin đầy đủ và chi tiết hơn.Để sử dụng cần dùng thêm tiện ích Revitpythonshell mình đã có đề cập ở bài viết Get Started with RevitPythonShell

Xem trước:

capture revit iph

Một số cú pháp để làm việc với Extention này :

import iph
iph.go()  # launch the reader

iph.go(doc) # analyses Document class

iph.go(selection) # analyses selected elements

iph.go(__revit__) # analyses Application class

Tải xuống : https://github.com/PMoureu/iph

Tham khảo

thebuildingcoder klhengineers