Photos

Chụp hình cũng là một thú vui tao nhã của mình, đọc bài viết đôi khi các bác thấy chán quá thì có thể xem mấy tấm hình mình chụp cùi bắp ở đây.