Giới thiệu

 Image 2ba1d029 2707 4cb2 9e0c 73a15733f244

  • MarkDown có thể nói là một phần khó có thể thiếu trong Data Science hiện đại, là một ngôn ngữ đánh dấu siêu nhẹ với định dạng văn bản plain text.
  • Markdown Thường thấy ta khi trình bày các bài báo khoa học,báo cáo,blog,... hoặc có thể dễ dàng tìm kiếm trên các diễn đàn lập trình viên như Github .
  • Điều đặc biệt nhất chính là Markdown thực hiện được nhiều công việc tuỳ biến rất dễ dàng.Việc này cũng giúp chúng ta chia sẻ cách giải quyết vấn đề như một tài liệu tham khảo.
  • Blog của mình đang viết mỗi bài đều sử dụng Markdown nên cũng không phải ví dụ ở đâu xa.Mọi bài viết trên blog này đều được tuỳ biến và viết bên dưới nền Markdown.

Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào cách viết Markdown cụ thể hoá cho Data Science nhé.

Cú pháp và cách viết

Một số cú pháp thông dụng

Các cú pháp này được mình sử dụng mỗi ngày để viết blog hoặc bình luận đâu đó trên Github hoặc một vài diễn đàn lập trình.

In Đậm : *In Đậm*

In Nghiêng : *In Nghiêng*

Trích dẫn : <Trích Dẫn

Tiêu đề với dấu thăng(Càng nhiều dấu thăng tiêu đề càng nhỏ) : #Tiêu đề

Liên kết đến chuongmep : [Liên kết đến chuongmep](Abc.com)

Ghi chú : sử dụng hai dấu ` và điền nội dung bên trong

Hình ảnh : ![tên hình](linkhình.jpg)

Một số danh sách, bảng thông dụng

Để làm việc với một số danh sách có thể sử dụng :

1.Danh sách 1
2.Danh sách 2
3.Danh sách 3

Hoặc có thể thay thế bằng các kí tự như : - , * , 1)

Đối với bảng có thể sử dụng :

#Xem bên dưới để nhìn chi tiết bảng biểu
|Ký tự|Script|
|:---:|:---:|
|Nội dung 1|Nội dung 2|
|Nội dung 3|Nội dung 4|

Làm việc với các công thức toán học trong Data Science

  • Các kí tự hy lạp sẽ được đánh dấu bên trong $$ và bao gồm với các Scripts sau:

Ký tự hy lạp

 Image c75f5adc b9d3 4eff a969 b3dd0447d0af

Toán tử

 Image cb1d942a b941 44cf 983b 0447c180258b

Số thập phân và các chỉ số trên dưới

 Image 9894cba6 6081 4b54 8502 e7f6165c29c3

Một số nhị thức(Fractions và binomials)

 Image 31509812 e6b5 41ca bd5b 2589ef1dab8a

Khai căn

 Image 12d41f1a cd60 4a19 8dbe 625690d93f30

Tổng và tích phân

 Image 4af3441c 1b6c 4c5b a75a 47b44072bffa

Một vài ký tự phạm trù khác

 Image 0bbf5c89 24fa 43bc 87f6 4e6fc3d00b9f

Một số ví dụ mẫu cho Data Science

 Image a2cd3d38 a5ca 4ce2 a92f 7f6d4aa043aa

Một số tài liệu mở rộng

Tất nhiên bài viết trên chỉ cụ thể hoá cho các công việc viết phức tạp với công thức tính toán, đôi khi không phải là tất cả , vì thế mình khuyến nghị bạn nên đọc thêm các tài liệu này để xem chi tiết hơn.

markdownguide

markdowntutorial

rmarkdown