Mở đầu

Đây là một tin khá quan trọng vì trước giờ Dynamo cứ đứng mãi ở phiên bản 2.7.x phát hành đến cả khi viết bài viết này, có lẽ đây sẽ là một cải tiến quan trọng và cập nhật đáng mong nhờ nhất giành cho người dùng yêu thích Dynamo.

Python nodes

Context Menu

Editor

Cài đặt

Đầu tiên bạn tải về Anaconda tại https://www.anaconda.com/products/individual

AnacondaInstall

Sau đó mở cửa sổ dòng lệnh Anaconda lên và cài đặt thư viện python 3.7.với phiên bản Anaconda 3 hiện tại có thể đã cài sẵn phiên bản python, vì vậy nên lưu ý trước khi cài đặt nhé , vì nếu bạn đã cài rồi mà cài nữa thì sẽ thônh báo đã cài đặt.

conda update conda
conda create -n py37 python=3.7 anaconda
conda activate py37

Bạn có thể thấy các tiến trình chạy cài đặt tương tự như này :

Thông báo tiến trình cài đặt thành công và mình tiện tay kiểm tra lại phiên bản python luôn nhé, vì máy mình đã cài python 3.8 nên sẽ hiện 3.8 ở đây :

PythonInstallComplete

Ta sẽ thử một cái gì đó đơn giản để kiểm tra phiên bản trong dynamo :

0bee869f1eaf5084edef701b15a474b9995e05a6

Giờ mình sẽ tiến hành cài đặt thêm thư viện numpy để sử dụng:

pip install numpy

Đường dẫn kiểm tra xem mình đã cài hay chưa, giờ thì mình sẽ đưa đường dẫn này vào Dynamo để sử dụng nhé :

FolderAnacondaInstall

Thử một cái gì đó đơn giản với thư viện numpy nhé, hãy nhớ là thay đổi thành đường dẫn cài đặt thư viện trong máy của bạn và đảm bảo rằng các bước trên của bạn đã cài đặt thành công :

import sys
import clr
sys.path.append(r'C:\Users\chuon\anaconda3\Lib\site-packages')
import numpy

zeros = numpy.zeros(5)
output = zeros.tolist()

OUT = output

TestPython3InDynamo

Mở rộng

Rồi giờ đây sắp sửa chúng ta sẽ có thêm mớ hỗn độn giữa 2 và 3, stub python cập nhật ba la mây mây.Liệu đây sẽ là cải tiến giúp cho người dùng không.Cùng đợi vài tháng nữa nhé.Cám ơn các bạn đã ghé thăm và đọc bài viết.Để xem chi tiết về nội dung này, các bạn có thể xem tại link tham khảo để ở cuối bài viết.

Tham khảo

Dynamo Forum

Customizing-Dynamo's-Python-3