Giới thiệu

Đây có lẽ là một vấn đề với nhiều người dùng Revit, kể cả những người đi dạy cũng méo mặt hoặc thậm chí không rõ nếu bạn hỏi họ về hệ thống tọa độ trong Revit, đơn giản vì không phải ai cũng có cơ hội được tạo lập dự án và việc tạo lập dự án chỉ xảy ra duy nhất lần đầu tiên trước khi chạy một dự án.Bài viết hôm nay mình sẽ cùng nhau làm rõ thực sự thì hệ thống tọa độ trên Revit căng thẳng đến mức nào nhé, và cũng thông qua đó chúng ta sẽ bàn luận thêm về sự nâng cấp gần đây của phần mềm với vấn đề này.

Đây có lẽ là một bài viết hơi dài và giành cho những ai đang muốn tìm hiểu tường tận về các tọa độ này.

Thông qua bài viết này, bạn cũng có thể tự thiết lập dự án cho nhóm của mình hoặc thậm chí là chia sẻ lại với một ai đó nếu họ không hiểu về các vấn đề này.

Các tọa độ được giới thiệu trong bài viết này bao gồm:

1.Internal Origin(IO) 2.Project Base Point(PBP) 3.Survey Base Point(SBP)

Internal Origin(IO)

 Image 640527c3 37a5 4191 b144 2be4bd2606c9

Nói đến Internal Origin có lẽ là cái mà chúng ta nên biết.Điểm này chính là điểm định vị cho tọa độ tất cả các đối tượng trong mô hình.Hãy cùng xem mô tả ảnh động dưới đây chúng ta đang đặt một cái bàn vào điểm IO, điểm chuột di chuyển để đặt cái bàn là điểm gốc của đối tượng đó.

Như vậy rõ ràng bên trên điểm di chuột đã đặt cái bàn vào điểm trùng với IO , cái bàn sẽ có vị trí là (0,0,0).Vậy ta cũng có thể hiểu luôn điểm IO có tọa độ gốc(X,Y,Z) là (0,0,0).Nếu bạn muốn tự tay kiểm nghiệm, bạn có thể xem nhanh qua mô tả Dynamo trực quan bên dưới.

Kể từ phiên bản revit 2020 trở đi thì chúng ta mới thấy được điểm này sau khi bật Internal Origin tại thẻ Site trong bảng Visibility/Graphics. Việc này cũng có thể tương đương như việc chuyển một vector vô hướng(0,0,0) sang một điểm hữu hình (0,0,0) để có thể nhìn thấy trong Dynamo.

 Image 915e0e57 a741 4d3c 9372 701d29948b74

Lưu ý :

Khi bạn tạo một dự án, cả ba điểm IO, PBP, SP sẽ cùng nằm chung một chỗ.

Sẽ có một số đối tượng không bao gồm vị trí này như

Autodesk.Revit.DB.Structure.StructuralConnectionSettings

Autodesk.Revit.DB.Electrical.CableTraySettings

Autodesk.Revit.DB.ExtensibleStorage.DataStorage

Autodesk.Revit.DB.Mechanical.Zone

Autodesk.Revit.DB.Analysis.EnergyDataSettings

Autodesk.Revit.DB.Plumbing.PipingSystem

Other (Element ????)

....

Nâng cấp từ Revit 2020.2 trở lên đối với Project Base Point

Khi bạn nâng cấp cao hơn phiên bản này, bạn sẽ không thấy biểu tượng clip ở PBP đâu nữa, Autodesk đã bỏ nó đi để làm giảm việc rắc rối cho người dùng.Và tất nhiên, những điều mới mẻ luôn mang đến một sự chấp nhận hoặc thậm chí là một sự tranh cãi sôi nổi.Bởi vì việc nâng cấp phần mềm luôn tồn tại hai mặc của nó, một tốt hai xấu cũng giống như việc nâng cấp lên windows 10 trước đây thường được xem như là một thảm họa, nhưng khi đã đạt được độ ổn định thì sẽ dần dần thích nghi và sử dụng.Bạn vẫn đang sử dụng windows 10 để xem bài viết này đó chứ ?

Mặc định điểm Project Base Point(PBP) lúc này sẽ là Unclipped(có dấu gạch chéo).

 Image 14083be8 9655 47bd 9a72 48f2f084d6e9

Để sử dụng như tính năng Clipped cũ trên PBP, tại vị trí Tab Manage/Position/Relocate Project, dùng thao tác tương tự với di chuyển một đối tượng từ vị trí A sang vị trí B mới.

Trước đây :

Về sau 2020.2:

Một số tài liệu mở rộng

Tất nhiên bài viết trên chỉ cụ thể hoá cho các công việc viết phức tạp với công thức tính toán, đôi khi không phải là tất cả , vì thế mình khuyến nghị bạn nên đọc thêm các tài liệu này để hiểu chi tiết hơn.