Mở đầu

Công cụ này sẽ giúp bạn kiểm tra nhanh phiên bản Revit hiện tại với một sự kiện chuột phải nhanh.Hỗ trợ Các loại tệp :

 Image 56e7c35c f376 40b5 82b9 33db8395a59b

RFA : Revit Family

RVT : Revit Project

RTE : Revit Template

RFT : Revit Family Template

Demo

Tải xuống

Version 1.0.0 Pre : RevitChecker

Cài đặt và sử dụng:

Tính năng tương lai

  • Tự động nhận diện tệp thư mục
  • Tự động xuất Excel với nhiều tệp

Tham khảo

teocomi