Mở đầu

Công cụ này giúp các developer quản lý các add-in Revit của mình tốt hơn ở visual studio.Với các template sẵn có và việc truy cập nhanh vào các đường dẫn tệp để kiểm tra nhanh thông qua tab panel.

Demo

  • Templete Mẫu :

 Image 28107e17 144d 45dc 962e 25ba4ddefac2

  • Vị trí công cụ

 Image a055facd cf88 4869 9669 a41d9b6981bc

  • Thiết kế cơ bản

 Image ba48d675 c455 4296 8574 64755fbde79e

  • Tab Panel

 Image 9f94c741 0c06 4b31 9054 89d703d38fbd

Tính năng đang hoàn thiện

  • .Add-In Generator
  • .Xml Generator

Cài đặt trước

Cài đặt phiên bản phát hành mới nhất tại marketplace

Open Source

Cộng tác với tác giả trên github tại DuRevitTools